Dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu"

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Dostawa oleju napędowego i benzyny  dla Zakładu  Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu":

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12 stycznia 2011 roku godzina 14:00 w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.