Przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych przeznaczonych do odzysku

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych przeznaczonych do odzysku"

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych przeznaczonych do odzysku":

- Ogłoszenie

- SIWZ

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12 stycznia 2011 roku godzina 13:00 w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.