Przetarg na leasing operacyjny na samochód do wywozu odpadów komunalnych

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu ogłasz Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu z homologacją ciężarową z zabudową specjalistyczną do zbierania i wywozu odpadów komunalnych.

Przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) na leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu z homologacją ciężarową z zabudową specjalistyczną do zbierania i wywozu odpadów komunalnych - używanego dla Zakładu  Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu:

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Formularze.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.