^ Idź do góry

Podsumowanie Projektu pn. ”Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy”

Dobiega końca realizacja projektu pn.” Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, który Gmina Tarnowiec wspólnie  realizuje z partnerami ze Słowacji z miejscowości  Zlatá Baňa. Projekt służy wzmocnieniu współpracy kulturalnej i sąsiedzkiej gmin partnerskich Gminy Tarnowiec i Zlatá Baňa Okres Presov. Założeniem naszego projektu było zacieśnienie i polepszenie stosunków między społecznością polską i  słowacką, wykorzystując dorobek i tradycje ludowe, prezentację walorów oraz wykorzystanie potencjału osobowego mieszkańców.

W ramach projektu realizowane były  warsztaty zarówno na Słowacji jak i w Polsce tj. „Polskie i słowackie smaki i tradycje” - Boże Narodzenie (wspólne gotowanie, kolędowanie i biesiadowanie, występy dzieci i młodzieży-Jasełka) oraz Wielkanoc (wspólne malowanie jaj i robienie palm wielkanocnych), „Ocalić od zapomnienia” –zwyczaje i obyczaje dnia codziennego w Polsce i na Słowacji- dawniej i dziś, „Rękodzieło artystyczne”- folklor w Polsce i na Słowacji m.in. koronkarstwo, rzeźbiarstwo, rękodzieło.

Warsztaty to nie wszystko, co zaplanowaliśmy w naszym projekcie, aby poznać bliżej naszych sąsiadów. Dla szerszej grupy społeczności lokalnych zorganizowane były pikniki. Jeden w Tarnowcu „Polskie i Słowackie smaki i tradycje pogranicza”, a drugi w Zlatá Baňa „Polska i Słowacka kultura i sztuka ludowa pogranicza”.
Dzięki organizacji warsztatów kształtowały się  umiejętności uczenia się przez ekspresję kulturową. To motywacja uczestników do angażowania się w różne inicjatywy partnerskie o zasięgu regionalnym i międzynarodowym oraz zacieśnienie współpracy transgranicznej władz samorządowych.

Po wspólnie zorganizowanych warsztatach i piknikach nawiązało się wiele przyjaźni między rodzinami polskimi i słowackimi. Pomimo tego, że projekt praktycznie dobiegł końca to jest wiele deklaracji kontynuowania pomyślnie rozpoczętej znajomości oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

  • Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Boże Narodzenie
    Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Boże Narodzenie
  • Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Wielkanoc
    Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Wielkanoc
Mapa-kontakt