^ Idź do góry

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

Gmina Tarnowiec realizuje od lutego 2013r. projekt  pn. ”Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Dlaczego?

Projekt służy wzmocnieniu współpracy kulturalnej i sąsiedzkiej gmin partnerskich Gminy Tarnowiec i Zlata Bana Okres Presov  oraz ich instytucji kultury, w formie wspólnego kalendarza imprez. Celem jest zacieśnienie i polepszenie stosunków między społecznością lokalną (polską i  słowacką), poprzez wykorzystując dorobek i tradycje ludowe, prezentację walorów (m.in. turystycznych)  oraz wykorzystanie potencjału osobowego mieszkańców.

Co?

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • organizacja warsztatów „Polskie i słowackie smaki i tradycje” cz. I- Boże Narodzenie (wspólne gotowanie, kolędowanie i biesiadowanie, występy dzieci i młodzieży-Jasełka)
 • organizacja warsztatów „Ocalić od zapomnienia” –zwyczaje i obyczaje dnia codziennego w Polsce i na Słowacji- dawniej i dziś (prezentacje polskie i słowackie)
 • organizacja warsztatów „Polskie i słowackie smaki i tradycje” cz. II- Wielkanoc w Polsce i na Słowacji (wspólne malowanie jaj i robienie palm wielkanocnych)
 • organizacja warsztatów „Rękodzieło artystyczne”- folklor w Polsce i na Słowacji m.in. koronkarstwo, rzeźbiarstwo, rękodzieło.
 • wydanie kalendarza okolicznościowego na rok 2014
 • organizacja po stronie polskiej Pikniku „Polskie i Słowackie smaki i tradycje pogranicza”
 • organizacja po stronie słowackiej  Pikniku „Polska i Słowacka kultura i sztuka ludowa pogranicza”

Kiedy i gdzie?

Projekt realizowany jest od lutego i potrwa do października 2013 roku.

Dla kogo?

Adresatami projektu jest społeczność lokalna -mieszkańcy, turyści – goście gospodarstw agroturystycznych , dzieci i młodzież  powiatu jasielskiego i kraju perzowskiego.
Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci. Udział w projekcie  skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

plaka-pl-sk-1.jpgplaka-pl-sk-2.jpg

 

 • Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Wielkanoc
  Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Wielkanoc
 • Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Boże Narodzenie
  Polskie i Słowackie Smaki i Tradycje - Boże Narodzenie
Mapa-kontakt