Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Gmina Tarnowiec od listopada 2013r. realizuje kolejny projekt pn. „Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym” z naszymi sąsiadami Słowakami ze Zlatej Bani.

Głównym celem projektu jest polepszenie, zacieśnienie więzi (wcześniej nawiązanych) i poszerzenie stosunków sąsiedzkich, intensyfikacja współpracy między społecznością polską i słowacką, promocja dużych walorów turystycznych obu krajów oraz propagowania aktywnego, wspólnego spędzania czasu na transgranicznym obszarze, za pośrednictwem lokalnych instytucji kultury obu gmin partnerskich oraz inwestycja w jakość współpracy w przyszłości.

Cele bezpośrednie:

  • zacieśnienie i polepszenie stosunków dobrosąsiedzkich na terenie pogranicza poprzez przełamanie barier mentalnych i językowych, promocję walorów turystycznych zachęcających do uprawiania sportu, przybliżenie wiedzy historycznej uczestnikom projektu poprzez uczestnictwo w wyprawach turystycznych, podjęcie dialogu międzykulturowego,
  • kształcenie umiejętności uczenia się poprzez organizację wspólnych wypraw turystycznych po ścieżkach edukacyjnych dla mieszkańców terenów przygranicznych, motywowanie uczestników do angażowania się w różne inicjatywy partnerskie o zasięgu regionalnym i międzynarodowym oraz zacieśnienie współpracy transgranicznej władz samorządowych i wyznaczenie celów na dalsze lata współpracy partnerskiej.

W ramach realizacji projektu planujemy następujące działania:

Na Słowacji:

  • Organizacja i przygotowanie 2-dniowych igrzysk zimowych.  
  • Organizacja dwudniowego rajdu pieszego w Zlatej Bane.
  • Organizacja wystawy w Zlatej Bane promującej walory turystyczne i regionalne.

W Polsce:

  • Wytyczenie trasy rowerowo-pieszej na terenie Gminy Tarnowiec „Szklakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych” .
  • Organizacja dwudniowego rajdu edukacyjnego w Tarnowcu.
  • Organizacja wystawy w Tarnowcu promującej walory turystyczne i regionalne.
  • Organizacja konferencji  podsumowującej realizację projektu na terenie Gminy Tarnowiec.

Podsumowanie realizacji projektu i wyznaczenie celów na dalsze lata współpracy partnerskiej.

Poprzez realizację wspólnych wypraw turystycznych  w Polsce i na Słowacji oraz organizację wystaw promujących walory turystyczne w Polsce i na Słowacji  nastąpi transfer wiedzy o najbliższych sąsiadach, doświadczeń między sąsiadami, zacieśnienie więzi i stosunków dobrosąsiedzkich, wspólna edukacja,poznanie historii regionów.

Poprzez udział w rozgrywkach sportowych nastąpi zacieśnienie i polepszenie stosunków dobrosąsiedzkich na terenie pogranicza. We wszystkich organizowanych wyprawach/imprezach uczestniczyć będą mieszkańcy pogranicza i turyści, władze samorządowe, lokalne grupy artystyczne działające na terenie pogranicza Polski i Słowacji.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym