^ Idź do góry
facebook
     
 

Z dniem 27 kwietnia br. uruchomiony zostaje w Urzędzie Gminy Tarnowiec
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Zasady Obsługi klienta:

1. W Punkcie Obsługi Klienta może przebywać wyłącznie 1 osoba.

2. Mieszkańcy obsługiwani są pojedynczo.

3. W Punkcie Obsługi Klienta załatwiane są sprawy z zakresu:

- Spraw Obywatelskich

- Urzędu Stanu Cywilnego

- Pomocy Społecznej

- spraw komunalnych

- przyjmowania pism i wniosków

- obsługa kasowa (w ograniczonym zakresie).

Nadal obowiązuje zakaz wejścia na teren Urzędu Gminy.

Sekretarz Gminy Tarnowiec

 
 

 
 
  INFORMACJA  
 

W związku z możliwością uruchomienia działalności Gminnego Przedszkola i Samorządowego Żłobka w Tarnowcu oraz oddziałów przedszkolnych w Łubnie Szlacheckim informuje się, że Gmina Tarnowiec czyni intensywne przygotowania do zapewnienia niezbędnych warunków gwarantujących bezpieczeństwo dzieci i personelu tych placówek.

Warunki te zawarte są w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Gmina zwróciła się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle o opinię i uszczegółowienie w/w wytycznych, a w szczególności o określenie liczby dzieci, które mogą uczęszczać do Przedszkola, Oddziałów Przedszkolnych i Żłobka. Należy zakładać, że liczba ta zostanie ograniczona w stosunku do obecnej. W związku z tym, apelujemy do rodziców o zrozumienie i jeśli jest to możliwe o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Decyzja o terminie otwarcia przedszkoli gminnych i żłobka zostanie podjęta po otrzymaniu opinii Sanepidu i spełnieniu wymogów, które zaleci Sanepid.

W załączeniu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 
   
     
  INFORMACJA  
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością spełnienia wymogów niezbędnych do zapewnienia użytkownikom boisk przyszkolnych z nawierzchnią syntetyczną (Tarnowiec, Umieszcz, Łubno Szlacheckie) data otwarcia i warunki korzystania z nich zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

 
     
Przyjmowanie próbek do bezpłatnych badań wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przedstawia harmonogram przyjmowania próbek do bezpłatnych badań wody ze studni przydomowych.

Zamknięcie kładki Brzezówka - Jedlicze Męcinka

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową mostu na rzece Jasiołka wraz z drogami dojazdowymi w m. Jedlicze i Brzezówka, informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że dotychczasowa możliwość przekroczenia rzeki poprzez kładkę pieszą do chwili powstania nowego obiektu będzie niemożliwa. Istniejąca kładka zostanie rozebrana gdyż koliduje z budową nowego obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi.

Informacja

Uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 r (tj. piątek) Urząd Gminy w Tarnowcu będzie nieczynny.

Harmonogram wywozu odpadówKanalizacja - informacja

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Gmina Tarnowiec od listopada 2013r. realizuje kolejny projekt pn. „Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym” z naszymi sąsiadami Słowakami ze Zlatej Bani.

Głównym celem projektu jest polepszenie, zacieśnienie więzi (wcześniej nawiązanych) i poszerzenie stosunków sąsiedzkich, intensyfikacja współpracy między społecznością polską i słowacką, promocja dużych walorów turystycznych obu krajów oraz propagowania aktywnego, wspólnego spędzania czasu na transgranicznym obszarze, za pośrednictwem lokalnych instytucji kultury obu gmin partnerskich oraz inwestycja w jakość współpracy w przyszłości.

Cele bezpośrednie:

 • zacieśnienie i polepszenie stosunków dobrosąsiedzkich na terenie pogranicza poprzez przełamanie barier mentalnych i językowych, promocję walorów turystycznych zachęcających do uprawiania sportu, przybliżenie wiedzy historycznej uczestnikom projektu poprzez uczestnictwo w wyprawach turystycznych, podjęcie dialogu międzykulturowego,
 • kształcenie umiejętności uczenia się poprzez organizację wspólnych wypraw turystycznych po ścieżkach edukacyjnych dla mieszkańców terenów przygranicznych, motywowanie uczestników do angażowania się w różne inicjatywy partnerskie o zasięgu regionalnym i międzynarodowym oraz zacieśnienie współpracy transgranicznej władz samorządowych i wyznaczenie celów na dalsze lata współpracy partnerskiej.

W ramach realizacji projektu planujemy następujące działania:

Na Słowacji:

 • Organizacja i przygotowanie 2-dniowych igrzysk zimowych.  
 • Organizacja dwudniowego rajdu pieszego w Zlatej Bane.
 • Organizacja wystawy w Zlatej Bane promującej walory turystyczne i regionalne.

W Polsce:

 • Wytyczenie trasy rowerowo-pieszej na terenie Gminy Tarnowiec „Szklakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych” .
 • Organizacja dwudniowego rajdu edukacyjnego w Tarnowcu.
 • Organizacja wystawy w Tarnowcu promującej walory turystyczne i regionalne.
 • Organizacja konferencji  podsumowującej realizację projektu na terenie Gminy Tarnowiec.

Podsumowanie realizacji projektu i wyznaczenie celów na dalsze lata współpracy partnerskiej.

Poprzez realizację wspólnych wypraw turystycznych  w Polsce i na Słowacji oraz organizację wystaw promujących walory turystyczne w Polsce i na Słowacji  nastąpi transfer wiedzy o najbliższych sąsiadach, doświadczeń między sąsiadami, zacieśnienie więzi i stosunków dobrosąsiedzkich, wspólna edukacja,poznanie historii regionów.

Poprzez udział w rozgrywkach sportowych nastąpi zacieśnienie i polepszenie stosunków dobrosąsiedzkich na terenie pogranicza. We wszystkich organizowanych wyprawach/imprezach uczestniczyć będą mieszkańcy pogranicza i turyści, władze samorządowe, lokalne grupy artystyczne działające na terenie pogranicza Polski i Słowacji.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

 • KRUS - zasady obsługi interesantów
  KRUS - zasady obsługi interesantów
 • Idziemy na wybory
  Idziemy na wybory
 • Apel do mieszkańców
  Apel do mieszkańców

BIP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

  Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne

Airly - Jakość powietrza


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

GPGK

Sport

Mapa-kontakt