Odpady wielkogabarytowe i segregowane

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. przypomina, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane 1, 2, 3 lipca zgodnie z kolejnością wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach (Nie będą odbierane opony z samochodów ciężarowych i opony rolnicze). Dodatkowo informujemy, że od dnia 8 lipca zostaje wznowiony odbiór odpadów opakowaniowych (żółte worki), szkła (zielone worki) i papieru (niebieskie worki) zgodnie z harmonogramem wywozu.