Awaria wodociągu!

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że brak wody 02.11.2018 r. jest spowodowany awarią pomp na ujęciu wody Tarnowiec - Kwiatkowiska.