^ Idź do góry
facebook

Ważna informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe regulacje prawne dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji). Wynikają one z konieczności zabezpieczenia epizootycznego tych gospodarstw przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV), położonych poza wyznaczonymi obszarami zagrożenia, objętymi ograniczeniami oraz ochronnym, ustanowionymi w północno-wschodniej części terytorium Polski, w związku ze stwierdzonymi ogniskami (u świń) i przypadkami (u dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe warunki chowu/hodowli dotyczą zatem pozostałej części powierzchni kraju, w tym w całości obszaru województwa podkarpackiego, gdzie do chwili obecnej nie stwierdzono tej choroby.

W Polsce odnotowano dotychczas (tj. od 17 lutego 2014 r., kiedy potwierdzono 1. przypadek ASF w kraju) 1354 przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików i 107 ognisk choroby u trzody chlewnej (na dzień 11.02.2018 r.. Zdecydowaną większość stwierdzono na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego (powiat bialski, radzyński, parczewski, wfodawski, a ostatnio również łukowski i chełmski), ponadto choroba wystąpiła w woj. mazowieckim, w obszarze objętym ograniczeniami, przekraczając w m-cu listopadzie 2017 r. linię Wisły (przypadki ASF u dzików stwierdzono w powiatach: legionowski, piaseczyński, warszawski zachodni, nowodworski, siedlecki, otwocki) oraz w województwie warmińsko-mazurskim, w jego części wschodniej i północnej blisko granicy z obwodem kaliningradzkim.

Choroba występuje w Unii Europejskiej oprócz Polski także w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), Czechach, Rumunii i Mołdawii oraz we Włoszech na wyspie Sardynia. Liczbę potwierdzonych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików i ognisk tej choroby u świń, które wystąpiły na terytorium Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.).

Dla województwa podkarpackiego największe zagrożenie stanowi, oprócz przypadków/ognisk ASF stwierdzanych w północno-wschodniej części kraju, niepokojąca sytuacja epizootyczna w zakresie tej jednostki epizootycznej na Ukrainie. Pierwsze ogniska Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna Ukrainy zgłosiła w 2012 r. w obwodzie zaporoskim, w południowo - wschodniej części terytorium Ukrainy. W roku 2016 było to już 35 ognisk i 5. W roku 2017 na terytorium Ukrainy potwierdzono i zgłoszono oficjalnie łącznie 124 ogniska ASF u świń oraz 37 przypadków. Ogniska ASF zlokalizowane są w obwodach: donieckim, zaporoskim, chersońskim, mikołajowskim, iwanofrankowskim, kirowohradzkim, ługańskim, czernihowskim, charkowskim, czerkaskim, połtawskim, winnickim, odeskim, chmielnickim, dniepropetrowskim, rówieńskim, wołyńskim, tarnopolskim, żytomierskim, kijowskim i zakarpackim. Ww. ogniska ASF zostały stwierdzone w gospodarstwach utrzymujących od 1 do 6614 sztuk świń.

Największe zagrożenie dla województwa podkarpackiego stanowiło dotychczas stwierdzenie w dniu 27 września 2017 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terytorium Ukrainy (miejscowość Grąziowa w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego) w odległości około 4,5 km od granicy z Polską, w bezpośredniej bliskości miejscowości Bystre i Michniowiec w gminie Czarna, powiat bieszczadzki. Podejmowane działania zapobiegły przeniesieniu wirusa na teren RP, jednakże ryzyko przeniesienia wirusa ASFV jest nadal wysokie.
W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji związanej z ASF w państwach graniczących od wschodu z Unią Europejską, jak i w państwach UE, w tym w Polsce, w celu skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się ASF na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej i Unii Europejskiej MRiRW określiło nowe środki prawne. Zawarte one są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360). Nakazano w nim m. in.;

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

Ponadto wprowadzono zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt."

Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 28 luteeo 2018 r.

Opracowano w Wojewódzkim inspektoracie Weterynarii. Krosno, 16.02.2018 r.

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Ferie 2019

  Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia zbliżających się FERII ZIMOWYCH 2019. Przygotowaliśmy wiele ciekawych zajęć, wyjazdów, warsztatów. Pozostały te, które w poprzednich latach cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale mamy też kilka nowości.

 • III Marszobieg w Dobrucowej

  Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę Listopada, miłośnicy biegania oraz Nordic Walking spotkali się w Dobrucowej na Marszobiegu Pamięci Obozu Hitlerowskiego w Szebniach.

 • 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich, którego trasa przebiega przez Gminę Tarnowiec. Kolumna wyścigu przejedzie drogami gminy w godzinach 12:30 - 13:15. Niedziela 12 sierpnia - zapraszamy.

 • Festiwal Smaków Regionalnych - Pierogi 2018

  Jubileuszowa X edycja festiwalu, na który gorąco zapraszają: Gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Tarnowiec. Festiwal odbędzie się 19 sierpnia br. na Stadionie Sportowym w Tarnowcu.

 • Gminny Dzień Matki we Wrocance

  W niedzielę 27 maja odbył się Gminny Dzień Matki we Wrocance, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we Wrocance oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody!

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, informuje, że w dniu 11 marca br. (tj. poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią w miejscowościach Tarnowiec, Roztoki, Sądkowa, Dobrucowa.

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Dobrucowa przewiduje się przerwy w dostawie wody w dniu 23.01.2019 r. do czasu usunięcia awarii.

 • Przetarg - Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec".

 • Trudne warunki drogowe

  Szanowni Państwo.W związku z trudną sytuacją na drogach prosimy o ostrożną jazdę. Nasze służby dokładają wszelkich starań aby zapewnić przejezdność. Wszystkie jednostki zostały skierowane w teren i pracują tam od wczesnych godzin porannych. Raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność na drogach i wyrozumiałość.

 • Harmonogram wywozu odpadów - 2019 rok

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok.

Sport

Mapa-kontakt